Γυμνάσιο ΦαρκαδόναςΩρολόγιο πρόγραμμα PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011 11:55

Ακολουθεί πίνακας με το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, ανά τάξη και ανά μάθημα, όπως αυτό διδάσκεται κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012 στα ημερήσια Γυμνάσια :

Ωρολόγιο πρόγραμμα Ημερησίων Γυμνασίων  Ώρες Εβδομαδιαίας διδασκαλίας κατά τάξη
Τάξη Α? Τάξη Β? Τάξη Γ?
Θρησκευτικά 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και Γλώσσα 4 4 4
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 4 4
Ιστορία 2 2 3
Πολιτική και Κοινωνική Αγωγή * * 2
Αγγλικά 3 3 3
Γαλλικά ή Γερμανικά 3 2 2
Μαθηματικά 4 4 4
Φυσική * 2 2
Χημεία * 1 1
Τεχνολογία 1 1 *
Γεωγραφία 2 2 *
Βιολογία 2 * 2
ΣΕΠ * * 1
Φυσική Αγωγή 3 3 2
Καλλιτεχνικά 1 1 1
Μουσική 1 1 1
Οικιακή Οικονομία 1 2 *
Πληροφορική 1 1 1
Σύνολο 35 35 35


Σημείωση:
όπου * , σημαίνει ότι το μάθημα δεν διδάσκεται στην τάξη αυτή.

 


Μετάφραση site σε:

Ωράριο Μαθημάτων

1η ώρα
08:00 - 08:45
2η ώρα
08:50 - 09:35
3η ώρα
09:45 - 10:30
4η ώρα
10:40 - 11:20
5η ώρα
11:35 - 12:15
6η ώρα
12:25 - 13:05
7η ώρα
13:10 - 13:45

Αναζήτηση στη Wikipaideia

el.wikipedia.org