ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Προσκαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας να προσέλθουν μέχρι την Παρασκευή, 30/6/2017 και ώρα 08:00-13:00 για:

  1. την παραλαβή των ελέγχων τελικής επίδοσης και
  2. για την εγγραφή, όσων μαθητών φοιτήσουν στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2017-2018

elegxos